Possible Sounds of Early Cinema

Leiba Zibal
23.05.2020

1930, film mut, dramă, durata: 49 minute (din păcate, nu s-a păstrat integral)
ambianță sonoră: Miron Ghiu

Regizat de Al. Ștefănescu și Ion Niculescu-Brună, este o adaptare liberă – tributară narativ antisemitismului epocii, iar stilistic expresionismului german – după nuvela „O făclie de Paște” de I. L. Caragiale. Operator: Leo Schwedler.

Independent de titlul său care trimite la Caragiale, LEIBA ZIBAL surprinde, de la primele imagini, prin expresivitate (…). Filmul începe cu o slujbă de Înviere în care îndemnul «Veniți să luați lumină» este tradus într-o frumoasă idee plastică: pâlpâitul lumânărilor smulge din întuneric frânturi ale nopții. Regizorul mai are îndrăzneala să zdruncine habitudinile spectatorilor, distribuind patru actori diferiți în vârstele diferite ale personajului său (…) un argument care pledează pentru versiunea din ’30 sunt câteva imagini-document ale Bucureștilor vremii, căruia cineastul pare să-i fi încredințat un rol principal: tramvaiele și căruțele vremii, repere arhitectonice ale timpului, ca Vila Brâncoveanu, Lipscanii și Văcăreștii, până și afișele vorbind, pe ziduri, despre preocupările contemporanilor. (Tudor Caranfil, „Dicționar subiectiv al realizatorilor filmului românesc”, Editura Polirom, 2013)