The Message is the Medium

Estetică și modernitate
20.09.2020

Cristian Iftode tematizează statutul esteticii în raport cu ceea ce Foucault a denumit „atitudinea de modernitate”, punctând trei momente teoretice definitorii: Kant, Hegel și Nietzsche.

Discuția a pornit de la istoria constituirii esteticii, ca disciplină autonomă, pentru a surprinde mizele inovative ale conceptului de gust estetic dezvoltat în filosofia critică kantiana, un model pentru stabilirea valorilor şi a normelor prin mediere dialogică şi acord intersubiectiv. Estetica propusă în Critica Facultății de Judecare reprezintă marea sinteză modernă între clasicism și estetica sentimentului (arta clasică și academică). Al doilea moment seminal este urmărit în semnificațiile dialecticii hegeliene ale sfârșitului artei (arta reprezentării / arta conceptuală) și relevanța acestora în mediul criticii de artă contemporană. La final au fost discutate considerațiile despre metaforă și stilizarea vieții ale lui Fr. Nietzsche, puncte majore de inspirație atât pentru „estetica existenței” avansată de artiștii avangardiști, cât și, ulterior, de filosofi ai modernității târzii, precum G. Deleuze, M. Foucault sau R. Rorty.

Cristian Iftode este conferențiar univ. dr. la Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, specializat în filosofie greacă antică, etică, estetică, precum şi filosofie contemporană, cu un interes special pentru Michel Foucault. Cursurile şi seminariile sale acoperă numeroase problematici, printre care, mai recent, etică şi negociere interculturală, perspective filosofice asupra modernismului, antimodernismului, postmodernismului, precum şi privind relaţia dintre ştiinţele umaniste, filosofie şi viaţa practică. Este prezent prin conferințe publice și articole în reviste generaliste cu analize filosofice ale problemelor prezentului, dar și cu articole dedicate artelor contemporane (Dilema veche, Revista ARTA, Scena9). A publicat „Metafora și discursul metafizic” (Antet, 2002), a colaborat la realizarea volumului colectiv „Pentru ce istoria filosofiei?” (Paideia, 2003), este coautor al lucrării „Aristotel. Program filosofic și prelungiri doctrinare” (Ed. Universitații din București, 2006), de asemenea, a publicat volumele „Filosofia ca un mod de viață: Sursele autenticităţii” (Paralela 45, 2010) și „Aristotel: Problema analogiei şi filosofia donaţiei” (Ed. Universitații din București, 2015). În 2017 a editat, împreună cu Cristina Voinea, volumul colectiv „Critică, marginalitate, cinism” (Ed. Universitații din București).