The Message is the Medium

Pop-Art și reducția fenomenologică
04.10.2020

Christian Ferencz-Flatz propune o reflecție despre utilitatea metodei fenomenologice pentru înțelegerea artei contemporane.

Dialogul s-a concentrat, în special, pe cel mai controversat instrument metodologic al fenomenologiei, care e „reducția”, și pe curentul Pop-Art. Relația dintre cele două nu e de la sine înțeleasă, căci, pe de o parte, „reducția” fenomenologică e văzută ca un procedeu ezoteric, exclusiv și obscur. Pe de altă parte, Pop-Art-ul e lăudat tocmai fiindcă a rupt cu ezoterismul abstracțiunii, făcând arta din nou accesibilă. Atelierul stabilește o conexiune între cele două analizând legătura ambelor cu practicile citării, pentru a formula, în final, câteva întrebări asupra posibilelor tratări artistice și filosofice ale publicității.

Christian Ferencz-Flatz este cercetător la Institutul de Filosofie „Alexandru Dragomir” / Societatea Română de Fenomenologie, bursier al Fundației Alexander von Humboldt la Arhivele Husserl ale Universității din Köln și profesor asociat la UNATC „I. L. Caragiale” (Filmologie). A publicat la Humanitas volumele „Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi. Fenomenologia situaţiei şi critica heideggeriană a conceptului de valoare” (2009) şi „Retro. Amorse pentru o fenomenologie a trecutului” (2014), iar în 2016, „Sehen Als-ob. Ästhetik und Pragmatik in Husserls Bildlehre” (Bautz), precum și numeroase studii în reviste academice şi volume colective din țară și din străinătate (Husserl Studies, Phenomenology and Mind, Studia Phaenomenologica, Phänomenologische Forschungen, Tijdschrift voor Filosofie etc.). A tradus în limba română lucrări fundamentale de fenomenologie (Edmund Husserl, Martin Heidegger) şi teorie critică (Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Siegfried Kracauer). Este autorul studiilor despre cinema, „Filmul ca situație socială. Eseuri fenomenologice” (2018) și „Incursiuni fenomenologice în noul film românesc” (2015), ambele publicate la editura Tact. Împreună cu Julian Hanich, a editat volumul „Studia Phaenomenologica XVI: Film and Phenomenology” (Zeta Books, 2016).