The Message is the Medium

Probleme de mediu: o altă istorie a tehnicilor
11.10.2020

Constantin Vică propune o serie de reflecții cu privire la tehnologie și practicile curatoriale ocazionate de expoziția „Les Immatériaux”, organizată de Jean-François Lyotard și Thierry Chaput în 1985 la Centrul Pompidou.

Este istoria lumii o succesiune a mediilor generate de tehnologie? Ne ajută să înțelegem mai bine istoricitatea noastră? Încadrează oare mai bine diversele idei, stiluri și practici ale unei perioade (milieux, social environments)?
„Noile medii nu sunt punți de legătură între oameni și natură: ele sunt natură”, afirma Marshall McLuhan, încă de acum cincizeci de ani. Tehnologiile sunt, însă, și extensiile simțurilor noastre, tot ele ne fac să fim hermeneuți (adică să interpretăm ce ne transmit și ce fac) și, nu în ultimul rând, ne cer să interacționăm direct cu ele. Toate aceste relații de mediere au fost sintetizate și discutate de-a lungul celor patru mari momente, în care tehnologiile cognitive bazate pe limbaj deschid epoci: momentul apariției scrierii, cel al apariției intelectualului și artistului literat, cel al emergenței tiparului spre a ajunge, în final, la cultura algoritmică a zilelor noastre.

Constantin Vică este lector universitar la Facultatea de Filosofie și cercetător afiliat, director adjunct şi editor online al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată. Activitatea sa se concentrează asupra aspectelor etice ale proprietăţii intelectuale, eticii şi politicii noilor tehnologii, diverselor problematici de etică aplicată, precum şi dezvoltării noilor media în contextul comunicării interculturale.
A participat la conferințe internaționale (CEPE/ETHICOMP 2017 – Values in Emerging Science and Technology, Italia; Bucharest Oxford Workshop in Applied Ethics – Uehiro Lectures and Associated Events, Anglia, 2014 etc.), a publicat numeroase articole în reviste academice (Science and Engineering Ethics, International Journal of Social Robotics, Public Reason), dar și articole de popularizare a subiectelor sale de cercetare la Scena9, Dilema veche, Dilemateca, precum și studii în volume colective („Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives”, Berlin: DeGruyter, 2018; „Etica cercetării și proprietatea intelectuală”, Editura Universității din București, 2015). A co-editat volumul colectiv „Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan” (2015) și este coautor al manualului de „Etică și integritate academică” (2018), ambele apărute la Editura Universității din București.